images4
 


PRAWO - INSTRUKCJE

   

 

1

G-1               (POZIOMA OSNOWA GEODEZYJNA)

czytaj

pobierz w formacie pdf

2

G-3               (GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI)

czytaj

pobierz w formacie pdf

3

G-3.1            (OSNOWY REALIZACYJNE)

czytaj

pobierz w formacie pdf

4

G-3.1 2007  (POMIARY I OPRACOWANIA REALIZACYJNE)

czytaj

pobierz w formacie pdf

5

G-3.2            (POMIARY REALIZACYJNE)

czytaj

pobierz w formacie pdf

6

G-4.1  2007 (POMIARY SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE)

czytaj

pobierz w formacie pdf

7

G-4.3            (BEZPOŚREDNIE POMIARY WYSOKOŚCIOWE)

czytaj

pobierz w formacie pdf

8

G-4.4            (PODZIEMNE UZBROJENIE TERENU)

czytaj

pobierz w formacie pdf

 

Jeżeli nie posiadasz programu do odczytu plików w formacie  „pdf” możesz pobrać go tutaj

 

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI G-4.1 2007 W FORMACIE „PDF”

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 9

ZAŁĄCZNIK 13

ZAŁĄCZNIK 17

ZAŁĄCZNIK 21

ZAŁĄCZNIK 25

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 10

ZAŁĄCZNIK 14

ZAŁĄCZNIK 18

ZAŁĄCZNIK 22

ZAŁĄCZNIK 26

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 11

ZAŁĄCZNIK 15

ZAŁĄCZNIK 19

ZAŁĄCZNIK 23

ZAŁĄCZNIK 27

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 8

ZAŁĄCZNIK 12

ZAŁĄCZNIK 16

ZAŁĄCZNIK 20

ZAŁĄCZNIK 24

ZAŁĄCZNIK 28

 

INSTRUKCJA G5 W FORMACIE „PDF”

1

STRONA TYTUŁOWA      

pobierz w formacie pdf

2

SPIS TREŚCI

pobierz w formacie pdf

3

ZARZĄDZENIE NR 16 GGK

pobierz w formacie pdf

4

INSTRUKCJA TECHNICZNA G5

pobierz w formacie pdf

5

ERRATA

pobierz w formacie pdf

 

ANEKSY DO INSTRUKCJI G5

1

NOMENKLATURY I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ STOSOWANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

§ 3

pobierz w formacie pdf

2

KATALOG OBIEKTÓW BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH

§ 4 ust. 2

pobierz w formacie pdf

2a

PRZEKAZYWANIE DANYCH BAZY DANYCH EWIDENCYJNYCH W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

§ 45

pobierz w formacie pdf

3

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH OZNACZEŃ OFU, OZU, OZK (UŻYTKÓW GRUNTOWYCH, KLAS GLEBOZNAWCZYCH I KLASOUŻYTKÓW

§ 15 ust.21

pobierz w formacie pdf

4

WYCIĄG Z KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

§ 19 ust.3

pobierz w formacie pdf

5

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW ORAZ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH I LOKALOWYCH DO GRUP I PODGRUP REJESTROWYCH

§ 32 ust.6

pobierz w formacie pdf

6

STANDARD WYMIANY DANYCH GEODEZYJNYCH SWING 3.0

§ 86 ust.2

pobierz w formacie pdf

7

SPOSÓB REPREZENTACJI PUNKTÓW GEOREFERENCYJNYCH W FORMACIE SWDE ORAZ SPOSÓB ICH PRZEKAZYWANIA

§ 119 ust.10

pobierz w formacie pdf

8

ZASADY GENEROWANIA ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH DANYCH EWIDENCYJNYCH

 

pobierz w formacie pdf

9

REJESTR CEN I WARTOŚCI NIETUCHOMOŚCI

§ 157 ust.3

pobierz w formacie pdf

 

WZORY DO INSTRUKCJI G5

1

WYKAZ PODMIOTÓW

pobierz w formacie pdf

2

WYKAZ OSÓB, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANÓW WŁADAJACYCH GRUNTAMI SKARBU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

pobierz w formacie pdf

3

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

pobierz w formacie pdf

4

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU

pobierz w formacie pdf

5

UPOWAŻNIENIE DO WYŁOŻENIA PROJEKTU OPERATU

pobierz w formacie pdf

6

PROTOKÓŁ WYŁOŻENIA OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

pobierz w formacie pdf

7

WYKAZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU OPERATU EWIDENCYJNEGO OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

pobierz w formacie pdf

8

PROTOKÓŁ BADANIA KSIĄG WIECZYSTYCH (DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH) W SĄDZIE REJONOWYM

pobierz w formacie pdf

9

PRZYKŁAD FRAGMENTU MAPY PRZEGLĄDOWEJ STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

pobierz w formacie pdf

10

WYKAZ KSIĄG WIECZYSTYCH I INNYCH DOKUMENTÓW OKREŚLAJACYCH STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

pobierz w formacie pdf

11

WYKAZ PORÓWNANIA POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

pobierz w formacie pdf

12

ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

pobierz w formacie pdf

13

REJESTR GRUNTÓW

pobierz w formacie pdf

14

REJESTR BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

15

REJESTR LOKALI

pobierz w formacie pdf

16

POZYCJA KARTOTEKI BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

17

POZYCJA KARTOTEKI LOKALI

pobierz w formacie pdf

18

ZESTAWIENIE GRUNTÓW

pobierz w formacie pdf

19.1

WYKAZ GRUNTÓW

pobierz w formacie pdf

19.2

WYKAZ GRUNTÓW C.D.

pobierz w formacie pdf

19.3

WYKAZ GRUNTÓW C.D.

pobierz w formacie pdf

20.1

WYKAZ BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

20.2

WYKAZ BUDYNKÓW C.D.

pobierz w formacie pdf

21

WYKAZ LOKALI  (NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH)

pobierz w formacie pdf

22

SKOROWIDZ DZIAŁEK

pobierz w formacie pdf

23

ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH LOKALI

pobierz w formacie pdf

24

ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

25

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁKI

pobierz w formacie pdf

26

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU

pobierz w formacie pdf

27

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH

pobierz w formacie pdf

28

PRZYKŁAD OZNACZEŃ WŁAŚCICIELI I INNYCH WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA

pobierz w formacie pdf

29

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

30

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

31

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

32

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

pobierz w formacie pdf

33

WYPIS Z REJESTRU BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

33a

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKÓW

pobierz w formacie pdf

34

WYPIS Z REJESTRU LOKALI

pobierz w formacie pdf

34a

WYPIS Z KARTOTEKI LOKALI

pobierz w formacie pdf

35

PRZYKŁAD KLAUZUL NA WYRYSACH Z MAPY EWIDENCYJNEJ I WYPISACH Z REJESTRU GRUNTÓW

pobierz w formacie pdf

36

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

pobierz w formacie pdf

37

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

pobierz w formacie pdf

38

PROTOKÓŁ PRZYJECIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI

pobierz w formacie pdf

39

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH

pobierz w formacie pdf

40

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

pobierz w formacie pdf

41

PROTOKÓŁ UTRWALENIA NA GRUNCIE NOWO WYZNACZONYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH

pobierz w formacie pdf

42

PROJEKT SCALENIA I PODZIAŁU

pobierz w formacie pdf

43

WYKAZ SYNCHRONIZACYJNY NUMERÓW DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

pobierz w formacie pdf

 

Jeżeli nie posiadasz programu do odczytu plików w formacie  „pdf” możesz pobrać go tutaj